• วันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

  รายนามเจ้าภาพวันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563 1.กล่าวคำถวายภัตตาหาร-บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์-ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ-ญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม-อธิษฐานจิต กัลฯ งามตา คอนโด 2.ทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-บาลี กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ-ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้ 3.ถวายวิหารทานบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์ลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

  Read more »
 • ภาพงานบุญ2กันยา วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

  Read more »
 • กิจกรรมงานบุญ วันธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายคานากาว่า

  พิธีตักบาตรช่วงเช้า.กล่าวคำถวายภัตตาหาร บาลี~กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ภาษาไทย~กัลฯลำแก้ว นิชิดะพิธีมุทิตา วันคล้ายวันบรรพชาอุปสมบท พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ช่วงบ่าย. กล่าวคำมโนปณิธาน~กัลฯณสพร ฮาชิซูเมกล่าวคำถวายยาบาลี~กัลฯพรรณวิภา ชิโมจิไทย~กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ

  Read more »
 • งานบุญต้นเดือนสิงหา63

  เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2563 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภาคเช้ามีพิธีกล่าวภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวภาษาบาลี คือ กัลฯณสพร ฮาชิซูเมภาษาญี่ปุ่น คือ กัลฯโซอิจิโร ฮาชิซูเมภาษาไทย คือ กัลฯลำแก้ว นิชิดะ คำอธิษฐานจิต คือ กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ หลังจากตักบาตรเสร็จเรียบร้อย ก็มีการอัญเชิญดอกไม้ ภัตตาหารบูชาข้าวพระ และจากนั้นก็ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และ สาธุชนก็ร่วมกันรับประทานอาหารเพลกัน ภาคบ่าย สาธุชน วัดพระธรรมกายคานากาว่า ร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  Read more »
 • พิธีปุพพเปตพลี และปล่อยปลา วันอาทิตย์ที่  26 กรกฏาคม 2563

  Read more »
 • กิจนิมนต์ฉันเพล วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

  กัลฯ ปวีณา นิธิวัฒนะไพบูลย์ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายคานากาว่า จำนวน 3 รูปไปฉันเพลที่ร้าน ได้เตรียมอาหารอย่างประณีต มีทั้งอาหารญี่ปุ่น อาหารจีน และอาหารอินเดีย โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพรพระพร้อมกัน และนั่งสมาธิก่อนถวายภัตตาหาร และยังได้ถวายไทยธรรมพร้อมปัจจัยร่วมบุญบูชาข้าวพระมาล่วงหน้า อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19จึงมาร่วมงานไม่ได้ แต่ไม่ประมาทได้ทำบุญล่วงหน้าก่อน

  Read more »
 • ฉลองวัดคานากาว่า 16 ปี

  กิจกรรมภาคเช้า

  Read more »
 • news005

  Read more »
 • news004

  Read more »
 • news003

  Read more »
 • news002

  Read more »
 • news001

  Read more »
 • dhammap24

  การปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึง พระรัตนตรัยภายใน คือ งานที่แท้จริงของเรา และชาวโลกทั้งหลาย 内在の仏・法・僧に 到達するための実践は、 私達の本当の役目である。 註:一般の人々の仕事の目的は、衣食住のためである。それは、体と命の維持である。しかし、どんなに衣食住が豊かでも身体は必ず衰え、息絶える。命の本当の意味とは、仏・法・僧に到達する実践である。

  Read more »
 • dhammap23

  ช่วงเวลาเจริญภาวนา เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า 瞑想の時間は、 最も有意義な時間である。

  Read more »
 • dhammap22

  ผู้มีปัญญาจะให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติธรรมมากๆ เพราะสิ่งนี้คือสาระที่แท้จริงของชีวิต ที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน 智慧ある者は、実践を大切にする。 何故ならば、このことは人生にとって真に有意義であり、 内在の真理に到達せしめるからである。

  Read more »
 • Dhammap20

  การปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ เพราะถ้าขาดอากาศเราก็แค่ตายจากโลกใบนี้ แต่ถ้าขาดธรรมะเราจะตายจากความดี ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง 人生で最も大切なことは、善業の実践である。 それは、呼吸している空気より大切である。 もし、空気が無ければ、私たちはこの世から息絶える。 しかし、善業が無ければ、真理から息絶えるのである。 それは、すべてのものを失うことになる。

  Read more »

dhammap24

การปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึง พระรัตนตรัยภายใน คือ งานที่แท้จริงของเรา และชาวโลกทั้งหลาย 内在の仏・法・僧に 到達するための実践は、 私達の本当の役目である。 註:一般の人々の仕事の目的は、衣食住のためである。それは、体と命の維持である。しかし、どんなに衣食住が豊かでも身体は必ず衰え、息絶える。命の本当の意味とは、仏・法・僧に到達する実践である。

วันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

รายนามเจ้าภาพวันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563 1.กล่าวคำถวายภัตตาหาร-บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์-ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ-ญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม-อธิษฐานจิต กัลฯ งามตา คอนโด 2.ทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-บาลี กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ-ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้ 3.ถวายวิหารทานบาลี กัลฯ