สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

การปฏิบัติธรรม

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ

เพราะถ้าขาดอากาศเราก็แค่ตายจากโลกใบนี้

แต่ถ้าขาดธรรมะเราจะตายจากความดี

ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง

人生で最も大切なことは、善業の実践である。

それは、呼吸している空気より大切である。

もし、空気が無ければ、私たちはこの世から息絶える。

しかし、善業が無ければ、真理から息絶えるのである。

それは、すべてのものを失うことになる。