สาระของชีวิต

ผู้มีปัญญาจะให้ความสำคัญ

กับการปฏิบัติธรรมมากๆ

เพราะสิ่งนี้คือสาระที่แท้จริงของชีวิต

ที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน

智慧ある者は、実践を大切にする。

何故ならば、このことは人生にとって真に有意義であり、

内在の真理に到達せしめるからである。

Leave a Reply

Your email address will not be published.