งานที่แท้จริง

การปฏิบัติธรรม

เพื่อให้เข้าถึง

พระรัตนตรัยภายใน

คือ งานที่แท้จริงของเรา

และชาวโลกทั้งหลาย

内在の仏・法・僧に

到達するための実践は、

私達の本当の役目である。

註:一般の人々の仕事の目的は、衣食住のためである。それは、体と命の維持である。しかし、どんなに衣食住が豊かでも身体は必ず衰え、息絶える。命の本当の意味とは、仏・法・僧に到達する実践である。

Leave a Reply

Your email address will not be published.