บูชาข้าวพระ พฤศจิกายน63

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร่ ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ

พิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ จินตนา ทาคาซินา

พิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-คำอธิษฐานจิต กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

พิธีถวายน้ำมันสโต๊ป
-ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช
-ภาษาบาลี กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า
-ภาษาไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

Leave a Reply

Your email address will not be published.