กฐิน2563

ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากฐิน
ภาษาบาลี คือ กัลฯ รัชพล ตระหนักยศ
ภาษาไทย คือ กัลฯ ปาริชาต ตระหนักยศ

ตัวแทนกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรค
ภาษาบาลี กัลฯ ลัดดา ยามากุชิ
ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

ตัวแทนกล่าวคำถวายไทยธรรม
ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
ภาษาไทย กัลฯ วิชัย บุตรศรีภูมิ

ตัวแทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โยชิอากิ อันโดะ
ภาษาไทย กัลฯ เมอิ อันโดะ

ตัวแทนสาธุชนถวายพานธูปเทียนแพสักการะแด่ประธานสงฆ์
ได้แก่ กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ตัวแทนกล่าวคำพุทธมามกะ
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.