งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 6 ธันวาคม 2563

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยภาคเช้าคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้า นอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย งานบุญในครั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส นับว่า เป็นการช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ภาคเช้า
-ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
อธิษฐานจิต กัลฯ สมพร นันทวงศ์ดวงศรี

ภาคบ่าย
-ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯ กานดา เนืองนิล

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายน้ำมันสโต๊ป-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ-
ภาษาบาลี กัลฯกานดา เนืองนิล
ภาษาไทย กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาว-
ภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโด
ภาษาไทย กัลฯ เบญจวรรณ ตั้งสกุล

-ประธานกล่าวคำถวายคิลานเภสัช-
ภาษาบาลี-ไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

Leave a Reply

Your email address will not be published.