มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดงานบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

ในช่วงเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ช่วงบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
โดยมีผู้วางธูปเทียนแพ
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-พานพุ่ม
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
กัลฯ กานดา เนืองนิล
-พานดอกไม้
กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
กัลฯ ทัศนีย์ พลเจริญ
กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
กัลฯ วันวิสา คำนาค
กัลฯ สีสุวงศ์ โฮชิโนะ
กัลฯ วันเพ็ญ ฟุกุนากะ
กัลฯ พรรณวิภา ชิโมจิ (กัลฯ งามตา คอนโด เดินแทน)
กัลฯ ลำแก้ว-มานาบุ นิชิดะ
กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์
กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ

ช่วงท้ายของวันนี้ได้มีการปล่อยปลาบูชาธรรมหลวงพ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.