วันบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม 2564

วันบูชาข้าวพระต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

-ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซุเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซุเม
-ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

-ประธานนำกล่าวผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
-ภาษาบาลี กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ
-ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.