วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ สุภาดี คาวาคามิ

เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมาฆบูชา
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-อธิษฐานจิต กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมามูระ

Leave a Reply

Your email address will not be published.