วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564

วันคุ้มครองโลก
พิธีกล่าวคำสักการะหลวงพ่อและถวายพานดอกไม้
-ตัวแทนนำกล่าว กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด (กัลฯ สุดตา ทาซากิ กล่าวแทน)
-อธิษฐานจิต กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ

วันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคม 2564

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างห้องปฏิบัติธรรม
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ วรรณา โยชิโอกะ
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ สุภาดี คาวาคามิ

เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมาฆบูชา
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-อธิษฐานจิต กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมามูระ

บูชาข้าวพระกุมภา64

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯลัดดา ยามากุจิ
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯโซอิชิโร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯงามตา คอนโด
-อธิษฐานจิต กัลฯณสพร ฮาชิซูเม

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯไข่คำ ราชวงค์
-ภาษาไทย กัลฯลำแก้ว นิชิดะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯภูเวียง คำมณีวงศ์
-ภาษาไทย กัลฯกงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญมาฆประทีป
-ภาษาบาลี กัลฯวรรณา โยชิโอกะ
-ภาษาไทย กัลฯปภาวดี ฟูรุโซะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันก๊าด
-ภาษาบาลี กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

วันบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม 2564

วันบูชาข้าวพระต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

-ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซุเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซุเม
-ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

-ประธานนำกล่าวผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
-ภาษาบาลี กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ
-ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

งานบุญตักบาตรวันปีใหม่

งานบุญตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ 2564

-เจ้าภาพกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯ พิมพ์ใจ ฮอนดะ

-เจ้าภาพกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-
ภาษาบาลี กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้
ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดงานบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

ในช่วงเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ช่วงบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
โดยมีผู้วางธูปเทียนแพ
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-พานพุ่ม
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
กัลฯ กานดา เนืองนิล
-พานดอกไม้
กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
กัลฯ ทัศนีย์ พลเจริญ
กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
กัลฯ วันวิสา คำนาค
กัลฯ สีสุวงศ์ โฮชิโนะ
กัลฯ วันเพ็ญ ฟุกุนากะ
กัลฯ พรรณวิภา ชิโมจิ (กัลฯ งามตา คอนโด เดินแทน)
กัลฯ ลำแก้ว-มานาบุ นิชิดะ
กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์
กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ

ช่วงท้ายของวันนี้ได้มีการปล่อยปลาบูชาธรรมหลวงพ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล

1 2 3 4