งานที่แท้จริง

การปฏิบัติธรรม

เพื่อให้เข้าถึง

พระรัตนตรัยภายใน

คือ งานที่แท้จริงของเรา

และชาวโลกทั้งหลาย

内在の仏・法・僧に

到達するための実践は、

私達の本当の役目である。

註:一般の人々の仕事の目的は、衣食住のためである。それは、体と命の維持である。しかし、どんなに衣食住が豊かでも身体は必ず衰え、息絶える。命の本当の意味とは、仏・法・僧に到達する実践である。

สาระของชีวิต

ผู้มีปัญญาจะให้ความสำคัญ

กับการปฏิบัติธรรมมากๆ

เพราะสิ่งนี้คือสาระที่แท้จริงของชีวิต

ที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน

智慧ある者は、実践を大切にする。

何故ならば、このことは人生にとって真に有意義であり、

内在の真理に到達せしめるからである。

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

การปฏิบัติธรรม

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ

เพราะถ้าขาดอากาศเราก็แค่ตายจากโลกใบนี้

แต่ถ้าขาดธรรมะเราจะตายจากความดี

ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง

人生で最も大切なことは、善業の実践である。

それは、呼吸している空気より大切である。

もし、空気が無ければ、私たちはこの世から息絶える。

しかし、善業が無ければ、真理から息絶えるのである。

それは、すべてのものを失うことになる。

1 2 3 4