• วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564

  วันคุ้มครองโลกพิธีกล่าวคำสักการะหลวงพ่อและถวายพานดอกไม้-ตัวแทนนำกล่าว กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด (กัลฯ สุดตา ทาซากิ กล่าวแทน)-อธิษฐานจิต กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ

  Read more »
 • วันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคม 2564

  ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์-ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน-ภาษาบาลี กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์-ภาษาลาว กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้ ประธานกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างห้องปฏิบัติธรรม-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ-ภาษาไทย กัลฯ วรรณา

  Read more »
 • วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

  วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ-ภาษาไทย กัลฯ สุภาดี คาวาคามิ เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมาฆบูชา-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ-ภาษาไทย กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม-อธิษฐานจิต กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมามูระ

  Read more »
 • 640211 จุดประทีปวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3

  Read more »
 • บูชาข้าวพระกุมภา64

  ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-ภาษาบาลี กัลฯลัดดา ยามากุจิ-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯโซอิชิโร ฮาชิซูเม-ภาษาไทย กัลฯงามตา คอนโด-อธิษฐานจิต กัลฯณสพร ฮาชิซูเม ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-ภาษาบาลี กัลฯไข่คำ ราชวงค์-ภาษาไทย กัลฯลำแก้ว นิชิดะ ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน-ภาษาบาลี กัลฯภูเวียง คำมณีวงศ์-ภาษาไทย กัลฯกงแก้ว ยามาโมโต้ ประธานกล่าวคำถวายกองบุญมาฆประทีป-ภาษาบาลี กัลฯวรรณา โยชิโอกะ-ภาษาไทย กัลฯปภาวดี ฟูรุโซะ ประธานกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันก๊าด-ภาษาบาลี กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ-ภาษาไทย กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

  Read more »
 • วันมหาปูชนียาจารย์

  Read more »
 • 112ปีคุณยาย

  Read more »
 • วันบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม 2564

  วันบูชาข้าวพระต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 -ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน–ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซุเม-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซุเม-ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ -ประธานนำกล่าวผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย–ภาษาบาลี กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ-ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ -ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน–ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้-ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์ -ประธานกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-ภาษาบาลี

  Read more »
 • งานบุญตักบาตรวันปีใหม่

  งานบุญตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ 2564 -เจ้าภาพกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะภาษาไทย กัลฯ พิมพ์ใจ ฮอนดะ -เจ้าภาพกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-ภาษาบาลี กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

  Read more »
 • มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดงานบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในช่วงเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้ ช่วงบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวโดยมีผู้วางธูปเทียนแพกัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ-พานพุ่มกัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะกัลฯ กานดา เนืองนิล-พานดอกไม้กัลฯ ธัญญารัตน์

  Read more »
 • งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 6 ธันวาคม 2563

  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยภาคเช้าคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้า นอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย งานบุญในครั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส นับว่า เป็นการช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ภาคเช้า-ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเมภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเมภาษาไทย กัลฯ

  Read more »
 • พิธีบุพเปตพลี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ณ ห้อง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร โดยมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมงานบุญออนไลน์ แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงเพล สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์หลังจากนั้นสาธุชนก็พากันรับประทานเพลร่วมกัน  สำหรับพิธีกรรมภาคบ่าย คณะสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และประกอบพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนม์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล

  Read more »
 • เบื้องหลังทีมจัดงานบุญทอดผ้าป่าบริวารกฐิน วัดพระธรรมกายคานากาว่า ๒๕๖๓

  Read more »
 • ทบทวนบุญทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ วัดพระธรรมกายคานากาว่า

  Read more »
 • บูชาข้าวพระ พฤศจิกายน63

  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร-ภาษาบาลี กัลฯณสพร ฮาชิซูเม-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร่ ฮาชิซูเม-ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ พิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ-ภาษาไทย กัลฯ จินตนา ทาคาซินา พิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน-ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์-ภาษาลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์-คำอธิษฐานจิต กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้ พิธีถวายน้ำมันสโต๊ป-ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ-ภาษาไทย

  Read more »
 • กฐิน2563

  ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากฐินภาษาบาลี คือ กัลฯ รัชพล ตระหนักยศภาษาไทย คือ กัลฯ ปาริชาต ตระหนักยศ ตัวแทนกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคภาษาบาลี กัลฯ ลัดดา ยามากุชิภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด ตัวแทนกล่าวคำถวายไทยธรรมภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ภาษาไทย กัลฯ วิชัย บุตรศรีภูมิ ตัวแทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โยชิอากิ อันโดะภาษาไทย

  Read more »
 • พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ ที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง เหล่าผู้รู้ทั้งหลายต่างกล่าวว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” แปลว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง จากนี้ไปเรามาแสวงความสุขอย่างยิ่งด้วยการหลับตาเบาๆ ปล่อยใจสบายๆ แล้วนั่งสมาธิไปด้วยกันกับไฟล์เสียงนำนั่งนี้ 最高の幸せ、それは涅槃へ到達することです。涅槃には、貪欲も、瞋恚も、愚痴もなく、一切の煩悩がありません。それを知る人らは皆こう言います。ニッパーナン パラマン スカン。『涅槃こそ、至上の幸福である』と。さあ、最高の幸せを探すため、目を優しく瞑って、心を落ち着かせ、下記のリンクの瞑想指導音声を聞きながら、一緒に瞑想をしましょう。

  Read more »
 • kathin กฐิน

  ประวัติผ้ากฐินของพระภิกษุ กฐินคืออะไร ทำไมต้องทอดกฐิน กฐินเริ่มมาแต่เมื่อไร เชิญรับชมสาระดีๆได้จากวีดิโอชุดนี้ ภาคภาษาญี่ปุ่น 『ガティン法衣の由来。ガティンとは何か。なぜガティン法衣を献上するのか。ガティンの法衣がいつから始まるのか。』についての解説ビデオです。ご覧ください。

  Read more »
 • บูชาข้าวพระตุลาคม63

  กล่าวคำถวายภัตตาหาร ภาษาบาลี กัลฯ อุษารัตน์ เอนโดภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ(วันนี้ไม่มีกล่าวอธิษฐานจิต) กล่าวถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกายภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโดภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ กล่าวคำถวายวิหารทานภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์ กล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีภาษาบาลี-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

  Read more »
 • วันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

  รายนามเจ้าภาพวันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563 1.กล่าวคำถวายภัตตาหาร-บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์-ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ-ญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม-อธิษฐานจิต กัลฯ งามตา คอนโด 2.ทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-บาลี กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ-ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้ 3.ถวายวิหารทานบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์ลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

  Read more »

งานที่แท้จริง

การปฏิบัติธรรม

เพื่อให้เข้าถึง

พระรัตนตรัยภายใน

คือ งานที่แท้จริงของเรา

และชาวโลกทั้งหลาย

内在の仏・法・僧に

到達するための実践は、

私達の本当の役目である。

註:一般の人々の仕事の目的は、衣食住のためである。それは、体と命の維持である。しかし、どんなに衣食住が豊かでも身体は必ず衰え、息絶える。命の本当の意味とは、仏・法・僧に到達する実践である。

สาระของชีวิต

ผู้มีปัญญาจะให้ความสำคัญ

กับการปฏิบัติธรรมมากๆ

เพราะสิ่งนี้คือสาระที่แท้จริงของชีวิต

ที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน

智慧ある者は、実践を大切にする。

何故ならば、このことは人生にとって真に有意義であり、

内在の真理に到達せしめるからである。

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

การปฏิบัติธรรม

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ

เพราะถ้าขาดอากาศเราก็แค่ตายจากโลกใบนี้

แต่ถ้าขาดธรรมะเราจะตายจากความดี

ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง

人生で最も大切なことは、善業の実践である。

それは、呼吸している空気より大切である。

もし、空気が無ければ、私たちはこの世から息絶える。

しかし、善業が無ければ、真理から息絶えるのである。

それは、すべてのものを失うことになる。

1 2 3 4