วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564

วันคุ้มครองโลก
พิธีกล่าวคำสักการะหลวงพ่อและถวายพานดอกไม้
-ตัวแทนนำกล่าว กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด (กัลฯ สุดตา ทาซากิ กล่าวแทน)
-อธิษฐานจิต กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ

บูชาข้าวพระกุมภา64

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯลัดดา ยามากุจิ
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯโซอิชิโร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯงามตา คอนโด
-อธิษฐานจิต กัลฯณสพร ฮาชิซูเม

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯไข่คำ ราชวงค์
-ภาษาไทย กัลฯลำแก้ว นิชิดะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯภูเวียง คำมณีวงศ์
-ภาษาไทย กัลฯกงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญมาฆประทีป
-ภาษาบาลี กัลฯวรรณา โยชิโอกะ
-ภาษาไทย กัลฯปภาวดี ฟูรุโซะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันก๊าด
-ภาษาบาลี กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

วันบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม 2564

วันบูชาข้าวพระต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

-ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซุเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซุเม
-ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

-ประธานนำกล่าวผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
-ภาษาบาลี กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ
-ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
-ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

งานบุญตักบาตรวันปีใหม่

งานบุญตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ 2564

-เจ้าภาพกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯ พิมพ์ใจ ฮอนดะ

-เจ้าภาพกล่าวคำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น-
ภาษาบาลี กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้
ภาษาไทย กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ

มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดงานบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

ในช่วงเช้า สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ช่วงบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
โดยมีผู้วางธูปเทียนแพ
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-พานพุ่ม
กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
กัลฯ กานดา เนืองนิล
-พานดอกไม้
กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
กัลฯ ทัศนีย์ พลเจริญ
กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
กัลฯ วันวิสา คำนาค
กัลฯ สีสุวงศ์ โฮชิโนะ
กัลฯ วันเพ็ญ ฟุกุนากะ
กัลฯ พรรณวิภา ชิโมจิ (กัลฯ งามตา คอนโด เดินแทน)
กัลฯ ลำแก้ว-มานาบุ นิชิดะ
กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์
กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ

ช่วงท้ายของวันนี้ได้มีการปล่อยปลาบูชาธรรมหลวงพ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 6 ธันวาคม 2563

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยภาคเช้าคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้า นอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย งานบุญในครั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส นับว่า เป็นการช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ภาคเช้า
-ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
อธิษฐานจิต กัลฯ สมพร นันทวงศ์ดวงศรี

ภาคบ่าย
-ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯ กานดา เนืองนิล

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายน้ำมันสโต๊ป-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ-
ภาษาบาลี กัลฯกานดา เนืองนิล
ภาษาไทย กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาว-
ภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโด
ภาษาไทย กัลฯ เบญจวรรณ ตั้งสกุล

-ประธานกล่าวคำถวายคิลานเภสัช-
ภาษาบาลี-ไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

พิธีบุพเปตพลี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ณ ห้อง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร โดยมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมงานบุญออนไลน์ แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ช่วงเพล สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์
หลังจากนั้นสาธุชนก็พากันรับประทานเพลร่วมกัน

 สำหรับพิธีกรรมภาคบ่าย คณะสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และประกอบพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนม์
จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และอาราธนาธรรม ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา. และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

1 2 3