บูชาข้าวพระ พฤศจิกายน63

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร่ ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ

พิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ จินตนา ทาคาซินา

พิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-คำอธิษฐานจิต กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

พิธีถวายน้ำมันสโต๊ป
-ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช
-ภาษาบาลี กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า
-ภาษาไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

กฐิน2563

ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากฐิน
ภาษาบาลี คือ กัลฯ รัชพล ตระหนักยศ
ภาษาไทย คือ กัลฯ ปาริชาต ตระหนักยศ

ตัวแทนกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรค
ภาษาบาลี กัลฯ ลัดดา ยามากุชิ
ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

ตัวแทนกล่าวคำถวายไทยธรรม
ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
ภาษาไทย กัลฯ วิชัย บุตรศรีภูมิ

ตัวแทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โยชิอากิ อันโดะ
ภาษาไทย กัลฯ เมอิ อันโดะ

ตัวแทนสาธุชนถวายพานธูปเทียนแพสักการะแด่ประธานสงฆ์
ได้แก่ กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ตัวแทนกล่าวคำพุทธมามกะ
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

บูชาข้าวพระตุลาคม63

กล่าวคำถวายภัตตาหาร
ภาษาบาลี กัลฯ อุษารัตน์ เอนโด
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
(วันนี้ไม่มีกล่าวอธิษฐานจิต)

กล่าวถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
ภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโด
ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ

กล่าวคำถวายวิหารทาน
ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

กล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมี
ภาษาบาลี-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

อนุโมทนาบุญสาธุทุกๆบุญด้วยค่ะ

วันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

รายนามเจ้าภาพวันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

1.กล่าวคำถวายภัตตาหาร
-บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
-ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
-ญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
-อธิษฐานจิต กัลฯ งามตา คอนโด

2.ทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-บาลี กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ
-ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

3.ถวายวิหารทาน
บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
ลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

4.ถวายยานพาหนะ
บาลี+ ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ

5.ถวายคิลานเภสัช
บาลี+ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

กิจกรรมงานบุญ วันธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายคานากาว่า

พิธีตักบาตร
ช่วงเช้า.กล่าวคำถวายภัตตาหาร บาลี~กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
ภาษาไทย~กัลฯลำแก้ว นิชิดะ
พิธีมุทิตา วันคล้ายวันบรรพชาอุปสมบท พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย

ช่วงบ่าย. กล่าวคำ
มโนปณิธาน~กัลฯณสพร ฮาชิซูเม
กล่าวคำถวายยา
บาลี~กัลฯพรรณวิภา ชิโมจิ
ไทย~กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ

งานบุญต้นเดือนสิงหา63

เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2563 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ภาคเช้ามีพิธีกล่าวภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ประธานนำกล่าว
ภาษาบาลี คือ กัลฯณสพร ฮาชิซูเม
ภาษาญี่ปุ่น คือ กัลฯโซอิจิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย คือ กัลฯลำแก้ว นิชิดะ

คำอธิษฐานจิต คือ กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

หลังจากตักบาตรเสร็จเรียบร้อย ก็มีการอัญเชิญดอกไม้ ภัตตาหารบูชาข้าวพระ และจากนั้นก็ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และ สาธุชนก็ร่วมกันรับประทานอาหารเพลกัน

ภาคบ่าย สาธุชน วัดพระธรรมกายคานากาว่า ร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในการถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย และกล่าวคำบูชาข้าวพระตาม

เมื่อเสร็จพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายคานากาว่า มีทอดผ้าป่า
พิธีกล่าว ผ้าป่าเผยแพร่วิชชาธรรมกาย
ภาษาบาลี คือ กัลฯวลัยภรณ์ คาโต้
ภาษาไทย คือ กัลฯงามตา คอนโด

พิธีกล่าว คำถวายวิหารทาน
ภาษาบาลี กัลฯเพชร คำมณีวงค์
ภาษาไทย กัลฯภูเวียง คำมณีวงค์

พิธีกล่าวคำ ยารักษาโรค
ภาษาบาลี กัลฯลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯลำแก้ว นิชิดะ

พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ภาษาบาลี กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯวลัยภรณ์ คาโต้

และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์. ก่อนร่วมกันเป็นเจ้าของวัดด้วยการเก็บงานบุญ กันอย่างปลื้มปิติใจ

กิจนิมนต์ฉันเพล วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

กัลฯ ปวีณา นิธิวัฒนะไพบูลย์ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายคานากาว่า จำนวน 3 รูป
ไปฉันเพลที่ร้าน ได้เตรียมอาหารอย่างประณีต มีทั้งอาหารญี่ปุ่น อาหารจีน และอาหารอินเดีย

โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพรพระพร้อมกัน และนั่งสมาธิก่อนถวายภัตตาหาร และยังได้ถวายไทยธรรม
พร้อมปัจจัยร่วมบุญบูชาข้าวพระมาล่วงหน้า อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
จึงมาร่วมงานไม่ได้ แต่ไม่ประมาทได้ทำบุญล่วงหน้าก่อน

1 2 3