วันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคม 2564

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างห้องปฏิบัติธรรม
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ วรรณา โยชิโอกะ
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ สุภาดี คาวาคามิ

เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมาฆบูชา
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-อธิษฐานจิต กัลฯ กัณฐ์ทิมา ชิมามูระ