วันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาคม 2564

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
-ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างห้องปฏิบัติธรรม
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ วรรณา โยชิโอกะ
-อธิษฐานจิต กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.