งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 6 ธันวาคม 2563

วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยภาคเช้าคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้า นอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย งานบุญในครั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส นับว่า เป็นการช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ภาคเช้า
-ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ ณสพร ฮาชิซูเม
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
อธิษฐานจิต กัลฯ สมพร นันทวงศ์ดวงศรี

ภาคบ่าย
-ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย-
ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
ภาษาไทย กัลฯ กานดา เนืองนิล

-ประธานกล่าวคำถวายวิหารทาน-
ภาษาบาลี กัลฯ กงแก้ว ยามาโมโต้
ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงศ์

-ประธานกล่าวคำถวายน้ำมันสโต๊ป-
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

-ประธานกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ-
ภาษาบาลี กัลฯกานดา เนืองนิล
ภาษาไทย กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า

-ประธานกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาว-
ภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโด
ภาษาไทย กัลฯ เบญจวรรณ ตั้งสกุล

-ประธานกล่าวคำถวายคิลานเภสัช-
ภาษาบาลี-ไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

พิธีบุพเปตพลี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ณ ห้อง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร โดยมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมงานบุญออนไลน์ แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ช่วงเพล สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์
หลังจากนั้นสาธุชนก็พากันรับประทานเพลร่วมกัน

 สำหรับพิธีกรรมภาคบ่าย คณะสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และประกอบพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนม์
จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และอาราธนาธรรม ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา. และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร

บูชาข้าวพระ พฤศจิกายน63

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร
-ภาษาบาลี กัลฯณสพร ฮาชิซูเม
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร่ ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ

พิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ
-ภาษาไทย กัลฯ จินตนา ทาคาซินา

พิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
-ภาษาลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์
-คำอธิษฐานจิต กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

พิธีถวายน้ำมันสโต๊ป
-ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช
-ภาษาบาลี กัลฯ แสงเดือน โอกาซาวาร่า
-ภาษาไทย กัลฯ ภรณ์วรัฐ กมล

กฐิน2563

ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากฐิน
ภาษาบาลี คือ กัลฯ รัชพล ตระหนักยศ
ภาษาไทย คือ กัลฯ ปาริชาต ตระหนักยศ

ตัวแทนกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรค
ภาษาบาลี กัลฯ ลัดดา ยามากุชิ
ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด

ตัวแทนกล่าวคำถวายไทยธรรม
ภาษาบาลี กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์
ภาษาไทย กัลฯ วิชัย บุตรศรีภูมิ

ตัวแทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ภาษาบาลี กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โยชิอากิ อันโดะ
ภาษาไทย กัลฯ เมอิ อันโดะ

ตัวแทนสาธุชนถวายพานธูปเทียนแพสักการะแด่ประธานสงฆ์
ได้แก่ กัลฯ ปภาวดี ฟุรุโซะ
ตัวแทนกล่าวคำพุทธมามกะ
ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ ที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง เหล่าผู้รู้ทั้งหลายต่างกล่าวว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” แปลว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง จากนี้ไปเรามาแสวงความสุขอย่างยิ่งด้วยการหลับตาเบาๆ ปล่อยใจสบายๆ แล้วนั่งสมาธิไปด้วยกันกับไฟล์เสียงนำนั่งนี้

最高の幸せ、それは涅槃へ到達することです。涅槃には、貪欲も、瞋恚も、愚痴もなく、一切の煩悩がありません。それを知る人らは皆こう言います。ニッパーナン パラマン スカン。『涅槃こそ、至上の幸福である』と。
さあ、最高の幸せを探すため、目を優しく瞑って、心を落ち着かせ、下記のリンクの瞑想指導音声を聞きながら、一緒に瞑想をしましょう。

kathin กฐิน

ประวัติผ้ากฐินของพระภิกษุ กฐินคืออะไร ทำไมต้องทอดกฐิน กฐินเริ่มมาแต่เมื่อไร เชิญรับชมสาระดีๆได้จากวีดิโอชุดนี้ ภาคภาษาญี่ปุ่น

『ガティン法衣の由来。ガティンとは何か。なぜガティン法衣を献上するのか。ガティンの法衣がいつから始まるのか。』についての解説ビデオです。ご覧ください。

บูชาข้าวพระตุลาคม63

กล่าวคำถวายภัตตาหาร
ภาษาบาลี กัลฯ อุษารัตน์ เอนโด
ภาษาญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
ภาษาไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
(วันนี้ไม่มีกล่าวอธิษฐานจิต)

กล่าวถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
ภาษาบาลี กัลฯ งามตา คอนโด
ภาษาไทย กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ

กล่าวคำถวายวิหารทาน
ภาษาบาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
ภาษาไทย กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

กล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมี
ภาษาบาลี-ภาษาไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

อนุโมทนาบุญสาธุทุกๆบุญด้วยค่ะ

วันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

รายนามเจ้าภาพวันบูชาข้าวพระ 6กันยายน 2563

1.กล่าวคำถวายภัตตาหาร
-บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
-ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ
-ญี่ปุ่น กัลฯ โซอิชิโร ฮาชิซูเม
-อธิษฐานจิต กัลฯ งามตา คอนโด

2.ทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-บาลี กัลฯ ลัดดา ยามากูชิ
-ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

3.ถวายวิหารทาน
บาลี กัลฯ เพชร คำมณีวงค์
ลาว กัลฯ ภูเวียง คำมณีวงค์

4.ถวายยานพาหนะ
บาลี+ ไทย กัลฯ ปภาวดี ฟูรุโซะ

5.ถวายคิลานเภสัช
บาลี+ไทย กัลฯ วลัยภรณ์ คาโต้

1 2 3 4